RIVU - Samen ondernemen in de Rietvelden/de Vutter

RIVU is de ondernemersvereniging voor westelijk Den Bosch/Engelen. RIVU staat voor samenwerking, belangenbehartiging, zaken doen en ontspanning. Voor en door ondernemers in het gebied. Sinds 1986 steeds vernieuwend en actief.

RIVU lanceert op 12 oktober een nieuw event voor jonge professionals: JONG RIVU – Event 

 

Drie jonge honden van Bedrijvenvereniging...

Deze week besloot de gemeenteraad over het Zuid-Willemspark. Het is inspiratiedocument is unaniem aangenomen.

Dat is natuurlijk hartstikke mooi!

 

In...

Mede namens wethouder Kagie wordt u uitgenodigd om op 21 september van 16.30 - 19.00 (inclusief netwerkborrrel) samen met andere Bossche bedrijven in gesprek te gaan over het...

 

De Beursvloer is de uitgelezen kans onze betrokkenheid als ondernemers bij de regio 's-Hertogenbosch te tonen. De zevende Bossche Beursvloer vindt plaats op ...

Nieuws

Het college van B&W heeft een besluit genomen om een deel van de Paardskerkhofweg aan te wijzen als vergunning gebied parkeren (westelijk deel), het oostelijk deel aan te...

In de avond / nacht van maandag 24 juli op dinsdag 25 juli zullen wij herstelwerkzaamheden gaan uitvoeren aan het asfalt op de kruising van de Zandzuigerstraat met de...

De parkeerstrook langs de Hedikhuizerweg wordt opnieuw bestraat. Het gaat om het deel van de Hedikhuizerweg tussen de Ruwekampweg en de Helftheuvelweg. De werkzaamheden starten...

Door de ingekomen inspraakreacties in 2016 inzake Windpark De Rietvelden deed het college onderzoek en scherpte op 29 maart 2017 de voorwaarden aan. De gemeenteraad nam het...

Op 7 juni jl. hebben burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad een voorstel te doen met betrekking tot de woonboten in 's-Hertogenbosch. Enerzijds wordt de...