RIVU - Samen ondernemen in de Rietvelden/de Vutter

RIVU is de ondernemersvereniging voor westelijk Den Bosch/Engelen. RIVU staat voor samenwerking, belangenbehartiging, zaken doen en ontspanning. Voor en door ondernemers in het gebied. Sinds 1986 steeds vernieuwend en actief.

 

De Beursvloer is de uitgelezen kans onze betrokkenheid als ondernemers bij de regio 's-Hertogenbosch te tonen. De zevende Bossche Beursvloer vindt plaats op ...

Éen van de speerpunten van de RIVU Werkgroep Milieu is het vergroenen van het RIVU-Terrein. Hiervoor is destijds door Buro Lubbers een groenplan gemaakt. 

RIVU-lid Gras...

Waar duurzaamheid, bereikbaarheid en gezondheid samen komen

Wilt u ook een duurzamer mobiliteitsbeleid? Gezondere werknemers? Minder vaak in de file...

Ons bereikte het droevige bericht dat Ad Vekemans afgelopen maandag is overleden. Hij was één van de initiatiefnemers die in 1989  bedrijventerreinvereniging Rietvelden/Vutter...

Nieuws

Door de ingekomen inspraakreacties in 2016 inzake Windpark De Rietvelden deed het college onderzoek en scherpte op 29 maart 2017 de voorwaarden aan. De gemeenteraad nam het...

Op 7 juni jl. hebben burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad een voorstel te doen met betrekking tot de woonboten in 's-Hertogenbosch. Enerzijds wordt de...

De bestrating van de Moeskampweg is aan vervanging toe. Daarnaast wil de gemeente de parkeeroverlast in de straat aanpakken en de straat vergroenen. De werkzaamheden starten na...

Rietveldenweg en Boksheuvelstraat wegwerkzaamheden

 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch legt twee inritten aan in de Rietveldenweg en Boksheuvelstraat...

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in juni werkzaamheden uit op het viaduct op de Rietveldenweg ter hoogte van de A59. Middels deze mail informeren wij u...