Veilig ondernemen

‘Dankzij het Keurmerk Veilig Ondernemen neemt het gevoel van veiligheid nog steeds toe’

Werkgroep veilig ondernemen

Hoe kunnen we de Rietvelden, Vutter en het Ertveld nog veiliger krijgen? Door goede samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers heeft het terrein nu al voor de 6e het keurmerk KVO verworven. Dit keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar sinds 2009 wordt samengewerkt om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren.

Samen met de gemeente, politie en brandweer maken we afspraken om overlast, criminaliteit, brandveiligheid en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiligere omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade.

Verkeer

Wat gebeurt er qua wegen, verkeer en mobiliteit in het algemeen in onze omgeving? RIVU zorgt ervoor dat de leden op tijd geïnformeerd worden over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Namens RIVU overlegt de werkgroep met overheden over wegwerkzaamheden, mobiliteitsvragen en inrichting van het bedrijventerrein. Hier kunnen dus ook pijnpunten gemeld worden.

  • Jaarlijkse schouw

  • Keurmerk KVO

  • Nauwe samenwerking met politie, brandweer en gemeente

  • Borging van goede doorstroming

  • Informatie over geplande wegwerkzaamheden in de regio

  • Verkeersonveilige situaties signaleren, verhelpen en voorkomen

MEER INFORMATIE?

Wil je meer weten? Klik hier.

 LID WORDEN? 

DE 7 VOORDELEN VAN JOUW LIDMAATSCHAP

‘RIVU doet wat ertoe doet voor jou en al die andere bedrijven binnen Rietvelden, de Vutter en het Ertveld’