De 7 voordelen

‘RIVU doet wat ertoe doet voor jou en al die andere bedrijven binnen Rietvelden, de Vutter en het Ertveld’

 1. Belangenbehartiging.

  RIVU behartigt belangen voor alle ondernemers van Rietvelden, Vutter en het Ertveld en helpt op eigen gebied initiatieven vormgeven. Verkeer en toegankelijkheid, inrichting van de openbare ruimte, veiligheid, subsidies – RIVU onderhandelt hierover met de gemeente of provincie. Of met het waterschap. Ook voor jouw onderneming. RIVU doet dat op twee manieren:

  Achter de coulissen heeft RIVU intensief contact met instanties zoals de gemeente, VNO/NCW Afdeling ‘s-Hertogenbosch, de provincie en dergelijke. Zo voorkomt RIVU waar mogelijk dat er beslissingen worden genomen waar jij met je bedrijf direct of indirect ‘last’ van zou kunnen hebben. Tegelijkertijd maakt RIVU zich er hard voor, dat alle terreinfaciliteiten op orde blijven op het gebied van verkeer, veiligheid, milieu en groenvoorzieningen.

  En vóór de coulissen doet RIVU van alles aan om jou met andere bedrijven te verbinden in gezellige, nuttige of leerzame activiteiten.

 2. Samen Sterk.

  RIVU-ondernemers werken waar mogelijk samen en spelen elkaar de bal toe. RIVU schakelt bij alle activiteiten eigen leden in en activeert het onderling zaken doen. wij zorgen voor binding met onze leden en voldoende draagvlak op het terrein.

 3. Keurmerk Veilig Ondernemen (Veiligheid en Verkeer).

  Hoe kunnen we de Rietvelden, Vutter en het Ertveld nog veiliger krijgen? Door goede samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers heeft het terrein voor de derde keer het keurmerk KVO verworven.

  Wat gebeurt er qua wegen, verkeer en mobiliteit in het algemeen in onze omgeving. De werkgroep zorgt ervoor dat de leden op tijd geïnformeerd worden over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Namens RIVU overlegt de werkgroep met overheden over wegwerkzaamheden, mobiliteitsvragen en inrichting van het bedrijventerrein. Meer informatie

 4. Werkgroep Milieu.

  Deze werkgroep streeft naar een vergroening van het RIVU terrein met een redelijke balans tussen milieunormen en bedrijvigheid. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de gemeente en de provincie. Meer informatie

 5. Programma en promotie.

  Er worden structureel leuke, leerzame en interessante bijeenkomsten georganiseerd voor RIVU leden. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om te sparren met mede-ondernemers, gezelligheid en ook worden er vaak leerzame activiteiten georganiseerd. Meer informatie

 6. RIVU Support.

  Om antwoord te geven op de signalen die RIVU-leden uitzenden dat ze soms wel wat steun zouden kunnen gebruiken met bijvoorbeeld logistiek, administratie, een verhuizing of een business plan etc. en het gegeven dat daar niet altijd budget beschikbaar voor is, is RIVU-support in het leven geroepen. Elk RIVU lid dat denkt op enig moment een ander RIVU lid van dienst te kunnen zijn, krijgt vanaf de lancering van RIVU support (19 maart 2015), de gelegenheid zijn/haar expertise kenbaar te maken door een expertisekaart in te vullen. Deze data wordt door RIVU verzameld en de leden die de genoemde ondersteuning nodig hebben of willen sparren met een ander lid over bijvoorbeeld het opzetten van een nieuwe website of het uitsturen van een mailing, het opzetten van een administratie en er op het betreffende moment nog niet het budget voor hebben, nemen contact op met RIVU. RIVU brengt hen met elkaar in contact. De daaropvolgende stappen worden volledig onder verantwoordelijkheid van de aanvrager en de aanbieder gezet.

 7. Inkoop.

  RIVU heeft diverse raamovereenkomsten/collectieve contracten afgesloten waar RIVU leden indien gewenst gebruik van kunnen maken:

  – Collectieve afvalinzameling
  – Brandverzekering
  – Brandbestrijdingsmiddelen

DIRECT INSCHRIJVEN

Versterk jezelf én je organisatie. Klik hier.

We willen
graag kennis
met je maken!

Kopje koffie
doen?

Contact