De 7 voordelen

‘RIVU doet wat ertoe doet voor jou en al die andere bedrijven binnen Rietvelden, de Vutter en het Ertveld’

 1. Belangenbehartiging.

  RIVU behartigt belangen voor alle ondernemers van Rietvelden, Vutter en het Ertveld en helpt op eigen gebied initiatieven vormgeven. Verkeer en toegankelijkheid, inrichting van de openbare ruimte, veiligheid, subsidies – RIVU onderhandelt hierover met de gemeente of provincie. Of met het waterschap. Ook voor jouw onderneming. RIVU doet dat op twee manieren:

  Achter de coulissen heeft RIVU intensief contact met instanties zoals de gemeente, VNO/NCW Afdeling ‘s-Hertogenbosch, de provincie en dergelijke. Zo voorkomt RIVU waar mogelijk dat er beslissingen worden genomen waar jij met je bedrijf direct of indirect ‘last’ van zou kunnen hebben. Tegelijkertijd maakt RIVU zich er hard voor, dat alle terreinfaciliteiten op orde blijven op het gebied van verkeer, veiligheid, milieu en groenvoorzieningen.

  En vóór de coulissen doet RIVU van alles aan om jou met andere bedrijven te verbinden in gezellige, nuttige of leerzame activiteiten.

 2. Samen Sterk.

  RIVU-ondernemers werken waar mogelijk samen en spelen elkaar de bal toe. RIVU schakelt bij alle activiteiten eigen leden in en activeert het onderling zaken doen. Wij zorgen voor binding met onze leden en voldoende draagvlak op het terrein.

 3. Keurmerk Veilig Ondernemen (Veiligheid en Verkeer).

  Hoe kunnen we de Rietvelden, Vutter en het Ertveld nog veiliger krijgen? Door goede samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers heeft het terrein voor de zesde keer het keurmerk KVO verworven.

  Wat gebeurt er qua wegen, verkeer en mobiliteit in het algemeen in onze omgeving. De werkgroep zorgt ervoor dat de leden op tijd geïnformeerd worden over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Namens RIVU overlegt de werkgroep met overheden over wegwerkzaamheden, mobiliteitsvragen en inrichting van het bedrijventerrein. Meer informatie

 4. Milieu & Duurzaamheid.

  Deze werkgroep streeft naar een vergroening van het RIVU terrein met een redelijke balans tussen milieunormen en bedrijvigheid. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met de gemeente en de provincie. Meer informatie

 5. Programma en promotie.

  Er worden structureel leuke, leerzame en interessante bijeenkomsten georganiseerd voor RIVU leden. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte om te sparren met mede-ondernemers, gezelligheid en ook worden er vaak leerzame activiteiten georganiseerd. Meer informatie

 6. Inkoop.

  RIVU heeft een raamovereenkomst voor het collectief verzamelen van afval met van Happen afgesloten. Hier kan men desgewenst gebruik van maken.

 7. Korting op verzekeringspremie.

  Leden van RIVU ontvangen bij Interpolis, Nationale Nederlanden en Claeren (Beurs Cover) een korting van 10% op premies voor de rubrieken gebouwen, bedrijfsmiddelen en bedrijfsstagnatie.

  A.S.R. en HDI bieden 10% korting op basis van individuele beoordeling.

AANKOMENDE EVENEMENTEN

Kom gerust eens langs bij één van onze bijeenkomsten. Klik hier.

We willen
graag kennis
met je maken!

Kopje koffie
doen?