Milieu

Vergroening met een goede balans tussen milieunormen en bedrijvigheid

Werkgroep Milieu

Deze werkgroep streeft naar een vergroening van het terrein met een redelijke balans tussen milieunormen en bedrijvigheid.

Namens de RIVU heeft landschapsarchitect Lubbers een groenplan ontworpen. Daarin staan mogelijkheden om zowel de openbare ruimte als de bedrijven zelf te vergroenen. Meld je aan met eigen groenplannen: bij aantoonbare co-financiering en goede ecologische plannen, geeft de gemeente 2 ton subsidie. Denk aan: wandelroutes, miniparkjes, groene daken en gevelbegroeiing.

Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.

Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstof.

Project Grote Oogst

De provincie Noord-Brabant heeft in het kader hiervan 13 ”Grote Oogst” terreinen geselecteerd, waaronder de Rietvelden/Vutter/Ertveld.

Provincie Noord-Brabant is het Grote Oogst-project gestart met verkennende gesprekken met de lokale overheden, parkmanagement en andere organisaties. Het doel van de gesprekken is om belemmeringen en kansen op de terreinen in beeld te brengen en te kijken welke behoeften er zijn. En waar de provincie lokale partners kan ondersteunen in hun eigen ambities in de transitie naar een duurzame economie en een duurzame omgeving. Ook de BOM, de waterschappen en VNO-NCW zijn betrokken. In de volgende stap wordt gekeken hoe de samenwerking vorm kan krijgen.

De provincie werkt op elk van de 13 terreinen toe naar langjarige samenwerkingen en financiering, gezamenlijke ambities met partners en een concreet plan van aanpak.

De provincie verwacht dat de resultaten van Grote Oogst uiteindelijk ook positief bijdragen aan het verlagen van stikstofuitstoot en -depositie, een speerpunt uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. Meer info over project Grote Oogst vindt u hier.

Andere aandachtspunten van de werkgroep Milieu:

  • LED-buitenverlichting en zonnepanelen stimuleren bij RIVU-ondernemers

  • Laadpunten elektrische auto’s

  • Aanpak zwerfvuil

MEER INFORMATIE?

Wil je meer weten? Klik hier.

 LID WORDEN? 

DE 7 VOORDELEN VAN JOUW LIDMAATSCHAP

‘RIVU doet wat ertoe doet voor jou en al die andere bedrijven binnen Rietvelden, de Vutter en het Ertveld’

werkgroep Rivu Yvonne