Duurzaamheid & Milieu

Vergroening met een goede balans tussen milieunormen en bedrijvigheid

Duurzaamheid & Milieu

Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.

Ook streven we naar een vergroening van het terrein met een redelijke balans tussen milieunormen en bedrijvigheid. Daarnaast kan de verduurzaming van bedrijventerreinen een substantiële bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstof.

Project Grote Oogst

Provincie Noord Brabant heeft bedrijventerreinen De Rietvelden – de Vutter en het Ertveld gekwalificeerd als een van de dertien Grote Oogst terreinen in Brabant.

RIVU is samen met de gemeente bezig om de verduurzaming van de bedrijventerreinen te versnellen. Hiervoor zijn vier actielijnen opgezet waarin diverse ondernemers op de bedrijventerreinen een actieve rol innemen.

Actielijnen:

1. Energiebesparing en Duurzaam economisch (ver)bouwen

2. Local Energy Hub en basisvoorziening energienet

3. Groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit

4. Circulaire economie

RIVU organiseert regelmatig bijeenkomsten waarin een of meer actielijnen centraal staan.

Op dit moment bieden we u een gratis oriënterend gesprek aan met een adviseur. Uit dit gesprek volgt een korte rapportage met een stappenplan zodat u weet waar u mee aan de slag kunt gaan.

Meer info over project Grote Oogst vindt u hier.

Andere aandachtspunten van de werkgroep Milieu:

  • LED-buitenverlichting en zonnepanelen stimuleren bij RIVU-ondernemers

  • Laadpunten elektrische auto’s

  • Aanpak zwerfvuil

MEER INFORMATIE?

Wil je meer weten? Klik hier.

 LID WORDEN? 

DE 7 VOORDELEN VAN JOUW LIDMAATSCHAP

‘RIVU doet wat ertoe doet voor jou en al die andere bedrijven binnen Rietvelden, de Vutter en het Ertveld’

werkgroep Rivu Yvonne