Verkeer

Wat gebeurt er op het gebied van verkeer en mobiliteit op het RIVU terrein?

Werkgroep Verkeer

Wat gebeurt er qua wegen, verkeer en mobiliteit in het algemeen in onze omgeving? Deze werkgroep, die valt onder de werkgroep Veilig Ondernemen, zorgt ervoor dat de leden op tijd geïnformeerd worden over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Namens RIVU overlegt de werkgroep met overheden over wegwerkzaamheden, mobiliteitsvragen en inrichting van het bedrijventerrein. Hier kunnen dus ook pijnpunten gemeld worden.

Actuele vraagstukken:

  • Informatie over geplande wegwerkzaamheden in de regio

  • Borging van goede doorstroming

  • Verkeersonveilige situaties signaleren, verhelpen en voorkomen

MEER INFORMATIE?

Wil je meer weten? Klik hier.

 LID WORDEN? 

DE 7 VOORDELEN VAN JOUW LIDMAATSCHAP

‘RIVU doet wat ertoe doet voor jou en al die andere bedrijven binnen Rietvelden, de Vutter en het Ertveld’