Wat is Grote Oogst?

Met het project ‘Grote Oogst’ wil provincie Noord-Brabant een impuls geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie.

Noord-Brabant heeft meer dan 600 bedrijventerreinen. Op 12 terreinen werkt de provincie samen met gemeenten, bedrijven en andere partijen om de verduurzaming te versnellen. Op deze terreinen is de grootste oogst te halen. Samen zijn deze terreinen goed voor een derde van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Bedrijventerrein Rietvelden-Vutter-Ertveld is een van deze 12 terreinen.

Nieuwsbrief

Wil jij graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Grote Oogst op bedrijventerrein Rietvelden-Vutter-Ertveld? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief vol met updates, handige tips en weetjes die jou kunnen helpen met het verduurzamen van jouw bedrijf.

Grote Oogst verder uitgelegd

Bedrijventerrein Rietvelden-Vutter-Ertveld is door de provincie aangewezen als Grote Oogst-terrein op het gebied van energietransitie, CO2-reductie, circulariteit, klimaatadaptie en stikstofreductie. Op deze thema’s is er gekeken naar de mogelijkheden om bedrijfseconomische ontwikkeling en groei te verbinden met duurzame oplossingen voor het bedrijventerrein. Op basis van gevoerde gesprekken met bedrijven en een 0 nulmeting is er een plan opgesteld met doelen en acties per actielijn.

Actielijn 1

Energiebesparing en duurzaam economisch verbouwen

Doelen:

  • Verminderen van gasverbruik
  • Toename opwek zonnestroom
  • Verbeteren energie labels

Bij de energietransitie start alles met energiebesparing. Grote Oogst wil bedrijven hierbij zoveel mogelijk ontzorgen, enthousiasmeren en ondersteunen. Bijvoorbeeld door gratis energiescans aan te bieden aan ondernemers zodat zij meer inzicht krijgen in hoe zij hun bedrijfsgebouwen kunnen verduurzamen.

Actielijn 2

Local Energy Hub en basisvoorziening energienet

Doelen:

  • Voornaamste randvoorwaarden voor grootschalige energietransitie zijn opgesteld

Een Local Energy Hub (LEH) is een systeem dat producenten van duurzaam opgewekte energie, zoals zonne- en windenergie, koppelt aan energiegebruikers. Dit gebeurt via een slim lokaal netwerk dat ervoor zorgt dat de groene energie rechtstreeks naar de gebruikers gaat. Grote Oogst onderzoekt samen meteen aantal bedrijven de mogelijkheid voor een LEH voor Rietvelden-Vutter-Ertveld.

Actielijn 3

Groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit

Doelen:

  • Verminderen verharde bedrijventerreinen
  • Toename groenaanleg

Ruim 80% van bedrijventerrein Rietvelden-Vutter-Ertveld is versteenden verhard. Hierdoor kan de bodem niet genoeg water opnemen of vasthouden. Binnen Grote Oogst wordt er gekeken hoe we dit kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer begroeiing, maar ook door groene gevels en daken.

Actielijn 4

Circulaire economie

Doelen:

  • Verminderen afval

Wat restafval is voor de een, is grondstof voor de ander. Circulariteit draait om het hergebruiken van materialen en producten om afval te minimaliseren en grondstoffen te verminderen. Restafval is voorbedrijven de kostbaarste reststroom, dus het is belangrijk om het volumerestafval zo beperkt mogelijk te houden. Ook het scheiden van afval draagt hieraan bij.


Groen voorbeeld doet volgen

– Gras & Groen

Hoveniersbedrijf Gras en Groen heeft op eigen initiatief naast verschillende aanpassingen op eigen terrein óók een strook in de openbare ruimte aangepast door nieuwe begroeiing te plaatsen.

Laatste nieuws