Werkgroepen

Werkgroepen

SAMEN MET RIVU-LEDEN ACTIEF AAN DE WEG TIMMEREN

De Rietvelden en Vutter zijn hét gebied van de RIVU. Alles wat zich hier afspeelt, gaat ons als ondernemer aan. RIVU spant zich in om het terrein leefbaar en bereikbaar te houden. Hiertoe heeft RIVU werkgroepen voor projecten op het gebied van Milieu, Veiligheid en Verkeer in het leven geroepen. Dit met als doel het RIVU-terrein (nog) mooier, veiliger en aantrekkelijker te maken voor het ondernemen in de 21ste eeuw! 

De RIVU-werkgroepen bestaan uit RIVU-leden en een vertegenwoordiger vanuit het RIVU Bestuur. Deze vertegenwoordiger is tevens voorzitter van de werkgroep. De werkgroep wordt, daar waar nodig, aangevuld door vertegenwoordiger vanuit de gemeente, politie en brandweer. 

Interesse in een actieve bijdrage te leveren aan een werkgroep? Meld je dan als lid van een werkgroep aan!