Samenwerken

Samenwerken

RIVU-ondernemers werken waar mogelijk samen en spelen elkaar de bal toe. RIVU schakelt bij alle activiteiten eigen leden in en activeert het onderling zaken doen.

RIVU zet het terrein en z’n ondernemers op de kaart. Door overal aanwezig te zijn waar hét gebeurt in Den Bosch en omgeving. Door ondernemers onderling te verbinden. Door aantrekkelijke activiteiten te bieden, waardoor RIVU de grootste ondernemersvereniging van Den Bosch is. Het bestuur en de werkgroep Programma en Communicatie vormen hier de spil. 

 

BZW Afdeling 's-Hertogenbosch

Ook extern werkt RIVU actief samen met de aangrenzende ondernemersverenigingen zoals Spoorzone, De Herven en High Tech Maaspoort Treurenburg. Voorheen waren alle Bossche bedrijfsterreinverenigingen verenigd in Bedrijfsterreienenoverleg 's-Hertogenbosch (Bos-H) met als doel stedelijke en gebiedsoverstijgende zaken met elkaar te bespreken. Een aantal jaren geleden is Bos-H overgegaan in BZW afdeleng 's-Hertogenbosch en kreeg RIVU een directe relatie met BZW. BZW staat voor Brabants-Zeeuws Werkgeversorganisatie In BZW afdeling 's-Hertogenbosch is RIVU vertegenwoordigd samen met de andere bedrijventerreinverenigingen (zie hieronder).

 

In de afdeling 's-Hertogenbosch van VNO-NCW Brabant Zeeland wordt overlegd over:

 • Algemeen Economisch Beleid
 • Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • Ruimtelijke Ordening
 • Verkeer en Vervoer
 • Beveiliging/Parkmanagement
 • Maatschappelijk ondernemen/duurzaamheid
 • Nieuwe bedrijvigheid

 

Samenwerking / werkafspraken

 • RIVU zorgt voor binding met haar leden en voldoende draagvlak op de bedrijfsterreinen Rietvelden en De Vutter.
 •  
 • RIVU zorgt voor input voor de VNO NCW-Commissies Verkeer, Veiligheid, Milieu en werkgelegenheid.
 •  
 • VNO NCW zorgt voor een goed contact met de Gemeente en Provincie op beleidsniveau. Dit betekent o.m. dat VNO NCW haar rol opeist bij het opstellen van profielen van belangrijke bestuurders (burgemeester en hoofdambtenaren)
 •  
 • VNO NCW is via haar hoofdorganisatie gesprekspartner voor de Provincie en het Rijk als het gaat om wegen, vervoer etc.
 •  
 • Door de aansluiting bij VNO-NCW worden ook de belangen van RIVU-ondernemers besproken bij de coalitieonderhandelingen op het binnenhof.
 •  
 • VNO NCW heeft in 2020 een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de economische structuur in de regio 's-Hertogenbosch. Aan de hand van de uitkomsten wordt, in overleg met de bedrijfsterreinverenigingen en ondernemers, een economische agenda voor de komende jaren geformuleerd.  
 •  

 

De bij VNO NCW afdeling 's-Hertogenbosch aangesloten bedrijventerreinverenigingen

De bedrijventerreinverenigingen die elk namens hun eigen stukje Den Bosch in het VNO NCW-overleg deelnemen zijn: