Portefeuille Verkeer

Portefeuille Verkeer

Verkeer valt per 1 januari 2017 onder de verantwoording van de werkgroep KVO. 

 

Wat gebeurt er qua wegen, verkeer en mobiliteit in het algemeen in onze omgeving. De werkgroep zorgt ervoor dat de leden op tijd geïnformeerd worden over lopende en toekomstige ontwikkelingen. Namens RIVU overlegt de werkgroep met overheden over wegwerkzaamheden, mobiliteitsvragen en inrichting van het bedrijventerrein. Meld dus hier je pijnpunten en vragen op dit gebied.

Actuele vraagstukken:

-           Informatie over geplande wegwerkzaamheden in de regio

-           Borging van goede doorstroming bij afrit 45

-           Ochtendfiles op Bossche Randweg (A2/N2)

-           Verkeersonveilige situaties signaleren, verhelpen en voorkomen (fietspaden, ongewenste filevorming, wild parkeren, doorstroming bij wegwerkzaamheden)

Actuele informatie over wegwerkzaamheden en omleidingsroutes in 's-Hertogenbosch treft u aan op: www.denbosch.nl