Portefeuille Milieu

Portefeuille Milieu

Portefeuillehouder: Sabine Hiller (sabine.hiller [at] heineken.com)

 

Aan de ene kant streeft deze werkgroep naar een vergroening van het terrein. Aan de andere kant naar een redelijke balans tussen milieunormen en bedrijvigheid. Namens de RIVU heeft landschapsarchitect Lubbers een groenplan ontworpen. Daarin staan mogelijkheden om zowel de openbare ruimte als de bedrijven zelf te vergroenen. Meld je aan met eigen groenplannen: bij aantoonbare co-financiering en goede ecologische plannen, geeft de gemeente 2 ton subsidie. Denk aan: wandelroutes, miniparkjes, groene daken en gevelbegroeiing.

Het is lastig dat er nog woonboten in het gebied liggen: zij belemmeren de bedrijvigheid op de aanliggende industrieterreinen. De strenge geluidwetgeving is bedoeld voor aangrenzende woonwijken, niet voor een enkel woonschip.

Andere aandachtspunten:

- LED-buitenverlichting en zonnepanelen stimuleren bij RIVU-ondernemers

- aanpak zwerfvuil

- laadpunten elektrische auto’s.