Factor Sars

Henriëtte Sars
De Vlacie 5
5221 AL ENGELEN

T: 06-36102560
E: info@factorsars.nl.nl
W: www,factorsars.nl
Aantal werknemers: Zelfstandig professional zonder personeel


Factor Sars  |  financiële kansencoach
Zet ondernemers, teams en processen in beweging

 

Factor Sars helpt u als startende ondernemer of ‘groeier’ om snel en helder in kaart te krijgen óf en waar u financiële kansen laat liggen. Ook op het gebied van uw administratie en/of processen. Vervolgens kunt u erop rekenen dat Factor Sars - al sparrend - deze kansen vertaalt naar pragmatische adviezen: gerichte plannen waarmee u zélf uw team, systemen en/of processen gericht (weer) in beweging zet.

 

WERKWIJZE

in vier praktische stappen financiële kansen benutten

 

Scherpe kansanalyses
analyse van processen, systemen en teams als bron van kansen

 

Adviezen met groeipotentie
vertaling van de kansen naar mogelijkheden voor continuïteit en groei

 

Richtinggevende plannen
vertaling van de mogelijkheden naar concrete plannen en stappen

 

Support in raad en daad
inspirerende coaching / fysieke ondersteuning in de praktijk
ook ‘handboek voor processen’ en ‘interim’

 

Voor wie financiële kansen wil vinden én benutten

 

Factor Sars is voor uw bedrijf vooral een ‘coach van meerwaarde’ indien u als starter of  groeier met vertrouwen aan een nieuw hoofdstuk wilt beginnen. Bijvoorbeeld:

- U wilt ook (financieel-)administratief klaar zijn, om soepel door een verander- of groeifase te komen.

- U wilt goed inzicht hebben in te verwachten rendement, zodat u gefundeerd (investering)beslissingen kunt nemen.

- U wilt (weer) zicht en grip op de geldstromen in uw bedrijf krijgen, dankzij heldere rapportage en gerichte adviezen.

- U wilt accountantsstukken beter kunnen doorgronden, doordat de cijfers helder vertaald zijn naar (gemiste) financiële kansen of procesmatige verbeterpunten.

- U wilt al sparrend komen tot plannen die uw bedrijf en uw team stapsgewijs naar de toekomst laten bewegen.

 

Meer weten?

Bent u benieuwd of Factor Sars ook ú kan helpen om uw financiële kansen te vinden en te benutten? Bel dan zeker eens met Henriëtte Sars (06 - 63 102 560). Zij vertelt u graag en vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn.

 

Leden