Inkoop

Inkoop

Collectieve afvalinzameling

RIVU heeft met Van Happen Containers een raamoverkomst voor afvalinzameling afgesloten. Deze raamoverkomst bevat exclusief voor RIVU-leden afspraken over de inzameling van rest- en afvalstoffen. Het gaat daarbij om afspraken over de prijzen van verwerking, transport en inzameling én over het serviceniveau (o.a. onderhoud en schoonhouden inzamelmateriaal). Tevens is een staffelkorting opgenomen voor de deelnemende bedrijven na rato van het aantal bedrijven dat van de diensten gebruik maakt. 

Voor meer informatie over de tarieven kunt u contact opnemen met Rutger Korting van Van Happen Containers. Email: rutger-korting [at] vanhappencontainers.nl. Telefoon: 0499-470500.

 

Brandverzekering

Met de RIVU collectiviteit krijgt u 20% korting op uw huidige brandverzekering bij Claeren Risicobeheersers. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van de verzekerde som. Bij industriële bedrijven worden de tarieven op individuele basis beoordeeld. Voor het realiseren van de collectiviteit heeft Claeren Risicobeheersers afspraken gemaakt met gerenommeerde verzekeraars die het risico gezamenlijk dragen.Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname aan de RIVU collectiviteit? Neem dan contact op met Ad van den Heuvel. Hij is te bereiken via telefoonnummer 073 - 303 30 32 of 06 - 150 662 85. Zijn e-mailadres is avandenheuvel [at] claeren.nl.

 

Brandbestrijdingsmiddelen

RIVU-leden kunnen sinds september 2007 exclusief gebruik maken van de door RIVU afgesloten raamoverkomst voor de aanschaf en het onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen. De raamoverkomst bevat, naast afspraken over adequate dienst- en serviceverlening, scherpe basisprijzen waartegen deelnemers hun brandbestrijdingsmiddelen kunnen aanschaffen en laten onderhouden. Tevens bestaat de mogelijkheid dat gebruik gemaakt wordt van cursussen, zoals de basiscursus bedrijfshulpverlening (BHV), de herhalingscursus bedrijfshulpverlening (BHV) en de cursus preventiemedewerker. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D. Verheijen van RiBrandy (telefoon 0162-511867). www.ribrandybrandbeveiliging.nl.