Geschiedenis RIVU

Geschiedenis RIVU

In het midden van de vorige eeuw ontwikkelde zich het industriegebied ten noorden van de spoorlijn. De beroemde Bossche veemarkt was er sinds de jaren dertig gevestigd. Daarachter lagen De GruyterFabriek en later Heineken aan de industriehavens. De A59 werd aangelegd, met aan beide kanten bedrijventerreinen.

 

Begin jaren tachtig nam de gemeente 's-Hertogenbosch het initiatief om het bedrijfsleven te organiseren in ondernemersverenigingen per afzonderlijk bedrijventerrein. ’s-Hertogenbosch telt op dit moment 8 bedrijventerreinverenigingen. Bij de gemeente heeft elke bedrijventerreinvereniging een eigen accountmanager, die een brugfunctie heeft tussen overheid en bedrijfsleven. Hij adviseert het bestuur en is de bedrijven in het RIVU-gebied het centrale aanspreekpunt namens de gemeente. De accountmanager voor RIVU is Leo Sedee. Om zijn rol binnen RIVU goed te kunnen vervullen, is hij bij alle bestuursvergaderingen aanwezig.

 

In 1991 is het Bedrijvenoverleg ’s-Hertogenbosch (Bos-H) opgericht. De voorzitters van de bedrijfsterrein-verenigingen vormden het bestuur van Bos-H. Met ingang van 1 januari 2010 hebben de besturen van Bos-H en de  VNO/NCW 's-Hertogenbosch (voorheen BZW 's-Hertogenbosch) hun krachten gebundeld. Vanaf dat moment maken de voorzitters van de acht bedrijfsterreinverenigingen plus een aantal portefeuillehouders deel uit van het bestuur van VNO/NCW 's-Hertogenbosch.

 

Voor ondernemen in 's-Hertogenbosch zie ook www.ondernemenindenbosch.nl

 

 

Veel bedrijven zijn vanaf het eerste uur lid van RIVU. Raadpleeg de ledenlijst en overtuig je van de diversiteit. RIVU is de belangenbehartiger voor praktische zaken zoals inrichting van het gebied en verkeer.