Belangen

Belangen

Samen sterk: Rivu behartigt belangen voor alle ondernemers van Rietvelden en Vutter en helpt op eigen gebied initiatieven vormgeven.Verkeer en toegankelijkheid, inrichting van de openbare ruimte, veiligheid, subsidies  – RIVU onderhandelt hierover met de gemeente of provincie. Of met het waterschap. Ook voor jouw onderneming! 

Voor behartiging van belangen die het gebied van Rietvelden/Vutter overstijgen, zitten alle voorzitters van de acht bedrijfsterrein-verenigingen met een aantal portefeuillehouders bij elkaar in VNO-NCW Brabant Zeeland / VNO-NCW ‘s-Hertogenbosch.