ALV-verslagen

ALV-verslagen

Het bestuur van RIVU zet de koers uit, maar het zijn de leden die uiteindelijk beslissen. De laatste jaren maakt de RIVU een flinke slag. Meer activiteiten, meer leden werven, meer onderling zaken doen, maatschappelijker ondernemen en het bedrijventerrein aantrekkelijker maken. Die doelen worden stap voor stap bereikt, samen met de leden. Lees de verslagen.