Nieuws

Uitbreiding parkeerregulering wijk Boschveld en Industriehaven

vrijdag 14 juli 2017

Het college van B&W heeft een besluit genomen om een deel van de Paardskerkhofweg aan te wijzen als vergunning gebied parkeren (westelijk deel), het oostelijk deel aan te wijzen voor betaald kort parkeren. Daarnaast wordt de landtong in de industriehaven aangewezen als vergunninggebied ,met name om bedrijven in het gebied te kunnen faciliteren met langparkeervoorzieningen. Het betreft een tijdelijke voorziening op de landtong tot het jaar 2021. Het college wenst te komen tot een definitieve oplossing in combinatie met P&R parallelweg waar NS plannen voor heeft.

Voor meer informatie: zie bijgevoegd B&W-voorstel.

 
‘Tour de Legend’ is dé indoorbeleving, waar de wetten van de wielersport naadloos worden doorvertaald naar het...

Per vandaag is de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling open gesteld met de naam “Voorbereiding van Energiemaatregelen”. ...

Als ondernemer met een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80 A) uit de omgeving van het nieuwe Windpark De...

Van werk-naar-werk | Iedereen doet mee

 

De Nieuwe Arbeid (DNA) is hét innovatieve...

Zaterdag 27 jannuari 2018 vindt er in de Engelenburcht een bijzondere avond plaats. Erol van den Bergh en Nicky Shee...

Winkeliers/restaurants/cafetaria’s en bedrijven (op bedrijventerreinen) in ’s-Hertogenbosch zijn afgelopen jaar diverse...