Nieuws

Uitbreiding parkeerregulering wijk Boschveld en Industriehaven

vrijdag 14 juli 2017

Het college van B&W heeft een besluit genomen om een deel van de Paardskerkhofweg aan te wijzen als vergunning gebied parkeren (westelijk deel), het oostelijk deel aan te wijzen voor betaald kort parkeren. Daarnaast wordt de landtong in de industriehaven aangewezen als vergunninggebied ,met name om bedrijven in het gebied te kunnen faciliteren met langparkeervoorzieningen. Het betreft een tijdelijke voorziening op de landtong tot het jaar 2021. Het college wenst te komen tot een definitieve oplossing in combinatie met P&R parallelweg waar NS plannen voor heeft.

Voor meer informatie: zie bijgevoegd B&W-voorstel.

Yes! Stichting SUB40DB is een feit, een kick-ass platform voor en door jonge ondernemers en leidinggevenden tot...

Vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering maken dat de arbeidsmarkt snel verandert. Het werk verandert en...

De Bossche Energiecoalitie organiseert dit najaar vier praktische bijeenkomsten over energiebesparing. 

 

...

Klimaatneutraal 's-Hertogenbosch in 2050 is onze ambitie. Daarmee sluiten we aan op nationale en internationale...

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A59 tussen knooppunt Empel en ‘s-Hertogenbosch-West (45...

UWV ziet u als werkgever graag als gast op de Inspiratiedag van 18 juni in het NH Eindhoven Conference Centre Koningshof...