Nieuws

Uitbreiding parkeerregulering wijk Boschveld en Industriehaven

vrijdag 14 juli 2017

Het college van B&W heeft een besluit genomen om een deel van de Paardskerkhofweg aan te wijzen als vergunning gebied parkeren (westelijk deel), het oostelijk deel aan te wijzen voor betaald kort parkeren. Daarnaast wordt de landtong in de industriehaven aangewezen als vergunninggebied ,met name om bedrijven in het gebied te kunnen faciliteren met langparkeervoorzieningen. Het betreft een tijdelijke voorziening op de landtong tot het jaar 2021. Het college wenst te komen tot een definitieve oplossing in combinatie met P&R parallelweg waar NS plannen voor heeft.

Voor meer informatie: zie bijgevoegd B&W-voorstel.

Winkeliers/restaurants/cafetaria’s en bedrijven (op bedrijventerreinen) in ’s-Hertogenbosch zijn afgelopen jaar diverse...

Veel mensen uit Engelen en omgeving kennen de naam U-Base inmiddels of hebben de hindernisbaan op het Engelerpark (De...

De A59 tussen knooppunt Empel en afrit (45) ’s-Hertogenbosch-West is afgesloten van zaterdag 18 november 21.00...

Als ondernemer met een kleinverbruik aansluiting (maximaal 3 x 80 A) uit de omgeving van het nieuwe Windpark De...

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in oktober werkzaamheden uit op de A59, tussen aansluiting...

Van 12 juni t/m 24 juli 2017 was er mogelijkheid tot indienen van zienswijzen op de ontwerpbeschikking...