Nieuws

Met spoed opslagruimte (3-4 kub) gezocht

donderdag 28 maart 2019

Opslagruimte gezocht!

Via Bestuursraad Engelen ontving RIVU onderstaand bericht. Heeft u de mogelijkheid om opslagruimte (3 - 4 kub) beschikbaar te stellen, stuur dan een bericht naar info [at] rivu.nl.

 

Laat ik even beginnen met me voor te stellen. Mijn naam is John Branderhorst, en ben lid van de bestuursraad Engelen, Bokhoven, Haverleij. In deze hoedanigheid zijn wij in het najaar van 2018 door de gemeente Den Bosch benaderd, met het verzoek/aanbod om de maquettes van het plan Haverleij over te nemen. Deze lagen opgeslagen in een depot aan de Helfheuvelweg, dat opgeheven gaat worden. Omdat de bestuursraad nimmer een beheersorgaan is, hebben we de Heemkundevereniging van Engelen gevraagd om deze rol over te nemen, als de VvE van de debetreffende kastelen of bewonersvereniging dit niet op zich nemen.

 

Voor de drie maquettes hebben we deze kunnen afleveren bij de desbetreffende kastelen. Voor Het Slot was dit lastiger. De maquette is vrij groot en moeilijk hanteerbaar. Ook is er binnen het Slot geen mogelijkheid voor opslagruimte. Ook bleek dat, door de opslag bij een gemeentelijk depot, deze maquete beschadigd was. We zijn nu doende dit te laten herstellen door de oorspronkelijke bouwer. Echter, we zijn op zoek naar een praktische opslagruimte. De Heemkunde vereniging heeft geen ruimte of alternatief. Daarbij komt nog dat zich recent een VvE gemeld heeft, dat zij voor hun maquette geen adequate opslag of presentatieruimte hebben kunnen vinden. 

 

Goede raad is duur en dus komen we bij U voor het volgende verzoek. Is het mogelijk dat U bij de bedrijven op het bedrijventerrein de Vutter onze vraag voor ruimte voor opslag van alleen de maquettes voor wat langere duur kunt te bewerkstelligen. Immers het bedrijventerrein maakt onderdeel van het werkgebied van de bestuursraad en we zouden enorm geholpen zijn, als iemand de bereidheid heeft ons ter wille te staan. Ik schat in dat opslag een oppervlakte van drie a vier  kub.meter zal beslaan.

 

Met vriendelijke groet,

John Branderhorst

lid bestuursraad Engelen, Bokhoven, Haverleij.

 

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn essentieel voor jouw bedrijf. Maar hoe geef je dat concreet handen en...

Ruimte voor energie - Oproep aan ondernemers: praat mee, denk mee, doe mee

 

U bent allen bijzonder welkom...

Opslagruimte gezocht!

Via Bestuursraad Engelen ontving RIVU onderstaand bericht. Heeft u de...

Op 13 april wordt Office Centre 's-Hertogenbosch feestelijk geopend. 

Jij, als RIVU-lid, wordt van harte...

Vrijwel alle ondernemers kunnen geld verdienen door het slimmer gebruiken van de eigen data.

VNO...

In december 2018 heeft de gemeenteraad het Economisch Actieplan 2019-2025 goedgekeurd. De kernambitie is de ontwikkeling...