Nieuws

Met spoed opslagruimte (3-4 kub) gezocht

donderdag 28 maart 2019

Opslagruimte gezocht!

Via Bestuursraad Engelen ontving RIVU onderstaand bericht. Heeft u de mogelijkheid om opslagruimte (3 - 4 kub) beschikbaar te stellen, stuur dan een bericht naar info [at] rivu.nl.

 

Laat ik even beginnen met me voor te stellen. Mijn naam is John Branderhorst, en ben lid van de bestuursraad Engelen, Bokhoven, Haverleij. In deze hoedanigheid zijn wij in het najaar van 2018 door de gemeente Den Bosch benaderd, met het verzoek/aanbod om de maquettes van het plan Haverleij over te nemen. Deze lagen opgeslagen in een depot aan de Helfheuvelweg, dat opgeheven gaat worden. Omdat de bestuursraad nimmer een beheersorgaan is, hebben we de Heemkundevereniging van Engelen gevraagd om deze rol over te nemen, als de VvE van de debetreffende kastelen of bewonersvereniging dit niet op zich nemen.

 

Voor de drie maquettes hebben we deze kunnen afleveren bij de desbetreffende kastelen. Voor Het Slot was dit lastiger. De maquette is vrij groot en moeilijk hanteerbaar. Ook is er binnen het Slot geen mogelijkheid voor opslagruimte. Ook bleek dat, door de opslag bij een gemeentelijk depot, deze maquete beschadigd was. We zijn nu doende dit te laten herstellen door de oorspronkelijke bouwer. Echter, we zijn op zoek naar een praktische opslagruimte. De Heemkunde vereniging heeft geen ruimte of alternatief. Daarbij komt nog dat zich recent een VvE gemeld heeft, dat zij voor hun maquette geen adequate opslag of presentatieruimte hebben kunnen vinden. 

 

Goede raad is duur en dus komen we bij U voor het volgende verzoek. Is het mogelijk dat U bij de bedrijven op het bedrijventerrein de Vutter onze vraag voor ruimte voor opslag van alleen de maquettes voor wat langere duur kunt te bewerkstelligen. Immers het bedrijventerrein maakt onderdeel van het werkgebied van de bestuursraad en we zouden enorm geholpen zijn, als iemand de bereidheid heeft ons ter wille te staan. Ik schat in dat opslag een oppervlakte van drie a vier  kub.meter zal beslaan.

 

Met vriendelijke groet,

John Branderhorst

lid bestuursraad Engelen, Bokhoven, Haverleij.

 

Op maandag 25 mei start de Gemeente met de aanleg van een rotonde op de kruising van De Haverlij en De Beverspijken. De...

 

Beste collega RIVU-ondernemers,

 

Het zijn bizarre tijden. De afgekondigde maatregelen om het...

Veilig Verkeer Nederland biedt werkgevers diverse cursussen voor hun werknemers zodat deze veilig door het verkeer kunnen...

De veiligheid binnen uw bedrijf is een eigen verantwoordelijkheid. Hierover is tijdens de RI VU Netwerkborrel op 21...

LEER VAN COLLEGA-ONDERNEMERS! Duurzaam inzetbare medewerkers zijn essentieel voor jouw...

's-Hertogenbosch in 2030: HEEL VEEL KANSEN. Ondernemers zien heel veel kansen voor de stad ’s-...