Nieuws

Expertsessie ‘stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch - Vught’

vrijdag 12 oktober 2018

Uitnodiging Expertsessie ‘stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch - Vught’

 29 oktober 2018, 16:00-20:30 u te Zaltbommel

 

Toelichting

De A2 kent urgente doorstromingsproblemen, met name tijdens de spits. Deze problematiek zal in de toekomst naar

verwachting alleen maar verergeren. De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de

grootste fileknelpunten van Nederland.

 

Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen wordt door Rijk en regionale overheden gewerkt aan een

pakket maatregelen. Dat noemen we het Programma A2 Deil - 's-Hertogenbosch - Vught. 

Onderdeel van dat Programma A2 is de start van een onderzoek naar het oplossen van de knelpunten op de A2 op langere

termijn (na 2025) door middel van het uitbreiden van infrastructuur. 

       

Deze zogenoemde MIRT-verkenning is in juni jl van start gegaan. In de MIRT-verkenning wordt gezocht naar een structurele

oplossing voor de bereikbaarheid van de A2 en het omliggende gebied. De uiteindelijke realisatie van een structurele

oplossing voor de problematiek is echter niet te verwachten voor 2025.

 

Om de bereikbaarheidsproblematiek op de A2 in de komende jaren toch enigszins beheersbaar te houden wordt een pakket

van meer dan 20 maatregelen uitgewerkt. Het gaat daarbij om diverse maatregelen voor onder meer de auto, de fiets en het

openbaar vervoer die al in de komende jaren gerealiseerd kunnen gaan worden.

We willen ook onderzoeken hoe we de bereikbaarheid voor de logistieke sector in de komende jaren kunnen verbeteren.

Daarvoor gaan we graag met u in gesprek in de expertsessie ‘stimuleren logistieke initiatieven’.

 

Expertsessie:

Hierbij de gegevens omtrent de geplande Expertsessie:

 

Datum: 29 oktober 2018

Locatie: Zaltbommel (ofwel Gemeentehuis, ofwel op naburige locatie binnen Zaltbommel)

Tijden: inloop 16:00 u, start programma 16:15 u, einde programma 20:30 u; een maaltijd wordt verstrekt

 

Aanmelden kan via de website: https://mirta2deilvught.mett.nl/programma/project+stimuleren+logistieke+initiatieven

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Keeris

Adviseur

Deze subsidieregeling “Voorbereiding van Energiemaatregelen” is bedoeld om eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren...

Uitnodiging Expertsessie ‘stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch - Vught’...

Week van de veiligheid

Week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want, met het...

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in oktober werkzaamheden uit op de A59, tussen knooppunt Empel en...

Yes! Stichting SUB40DB is een feit, een kick-ass platform voor en door jonge ondernemers en leidinggevenden tot...

Vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering maken dat de arbeidsmarkt snel verandert. Het werk verandert en...