Nieuws

BZW Update van Actie naar Reactie

dinsdag 3 oktober 2017

BZW ’s-Hertogenbosch heeft in 2016-2017 een onderzoek laten uitvoeren naar de economische kracht van de stad. Het resultaat is een breed gedragen ambitie met een krachtig, richtinggevend profiel voor ’s-Hertogenbosch. Voorzitter Marc Hoedemakers geeft in dit interview een update van wat er in gang is gezet en waar de focus voor de komende periode ligt.   

 

Driven by data – connecting business   
“In april hebben we een stevige ambitie op tafel gelegd. ‘Driven by data - connecting business’ is een kansrijk fundament, zo bleek uit het onderzoek. Daar is toen de volgende ambitie uitgerold: Het structureel creëren, delen en toepassen van data door ondernemend ’s-Hertogenbosch voor de economische ontwikkeling van haar gastvrije stad.   

Onze gezamenlijke ambitie is vervolgens heel goed ontvangen door de Bossche ondernemers en bestuurders. Na de officiële aftrap op 12 april hebben we het verhaal nog eens gedeeld met de verschillende bedrijventerreinen-verenigingen. We hebben het aan de gemeenteraad gepresenteerd en later ook aan het voltallige college met ambtelijke top.”   

 

Het vliegwiel op gang brengen   
“Iedereen is enthousiast over de kansen die deze focus op data biedt, maar het mag en kan nu natuurlijk niet bij een verhaal op papier blijven. We volgen op dit moment daarom twee lijnen. Aan de ene kant moeten we het Bossche bedrijfsleven enthousiast maken én houden. We moeten ondernemers actief betrekken en goed op de hoogte blijven houden bij de initiatieven en de stappen die we zetten. Daarnaast zoeken we ook actief naar concrete data-projecten. Projecten die een goed voorbeeld zijn voor ondernemers. Zodat ze zien wat ze zelf met data kunnen én hoe ze dat aan kunnen pakken. Zo moet het vliegwiel op gang komen waardoor ook andere partijen met initiatieven starten.   

’s-Hertogenbosch is natuurlijk een echte MKB-stad met een praktische hands-on mentaliteit. Veel ondernemers geven dan ook aan: ‘ik geloof er in en ik zie er heil in, maar geef me eens wat voorbeelden hoe ik het aan kan pakken’. Er zijn wel wat voorbeelden, maar daarbij gaat het te vaak over inzet in de retail.   

 

Als BZW hebben we hulp nodig bij het kunnen delen van deze voorbeelden. We zoeken daarom ondernemers die al de verbinding hebben gelegd tussen eigen data en data die algemeen beschikbaar is en die daardoor meer business weten te creëren.   

Er borrelt en bruist al van alles. Zo richten we ons op dit moment op het opleiden van ondernemers en organiseren we samen met Tias de Masterclass Big Data. In ’s-Hertogenbosch bekijken we samen met JADS, Avans en het Koning Willem I hoe ondernemers zich kunnen verbeteren met de data die ze al hebben. Verder onderzoeken we de mogelijkheden van een MBK data hub.   

We zitten dus echt niet stil, maar er valt zeker nog genoeg te ondernemen. Daarbij nodigen we iedereen uit om mee te doen en mee te blijven denken. Als BZW zijn we van, voor én door ondernemers.”     

Suggesties en reacties zijn welkom: manders [at] bzw.nl

Uitnodiging Expertsessie ‘stimuleren logistieke initiatieven op de A2 Deil – ’s-Hertogenbosch - Vught’...

Week van de veiligheid

Week 41 staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want, met het...

In opdracht van Rijkswaterstaat voert aannemer Heijmans in oktober werkzaamheden uit op de A59, tussen knooppunt Empel en...

Yes! Stichting SUB40DB is een feit, een kick-ass platform voor en door jonge ondernemers en leidinggevenden tot...

Vergrijzing, ontgroening, robotisering en flexibilisering maken dat de arbeidsmarkt snel verandert. Het werk verandert en...

De Bossche Energiecoalitie organiseert dit najaar vier praktische bijeenkomsten over energiebesparing. 

 

...