Nieuws

Asfaltwerkzaamheden Rietveldenweg uitgesteld

dinsdag 25 juni 2019

Onlangs bent u geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om asfaltonderhoud uit te voeren aan de Rietveldenweg te ’s-Hertogenbosch. Voor deze werkzaamheden is instemming benodigd van Rijkswaterstaat. Helaas moet ik u melden dat het de aannemer niet gelukt is deze tijdig te verkrijgen.

Derhalve wordt het werk opgeschoven. Zowel de uitvoeringsduur, - fasering en de daadwerkelijke werkzaamheden wijzigen niet.  Zodra ik meer duidelijk heb over de exacte uitvoeringsdata informeer ik u weer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard Verbeek

 

sr. projectleider realisatie│ afdeling Projectmanagement en Voorbereiding (SB/PM&V)│ gemeente ’s-Hertogenbosch │ gs.verbeek [at] s-hertogenbosch.nl |

(073) 615 9679 │ 06-53760650 │ Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ www.s-hertogenbosch.nl

 

ASFALTWERKZAAMHEDEN RIETVELDENWEG (eerdere berichtgeving)

De gemeente ’s-Hertogenbosch is voornemens om in de periode van 5 tot en met 11 augustus één baan van de Rietveldenweg te voorzien van nieuw asfalt. Het betreft de westelijke rijbaan (zijde o.a. Tango) tussen de Ruwekampweg en de Zandzuigerstraat. Op bijgevoegde tekening is dit middels een licht grijze kleur aangegeven. Vanaf 9 tot en met 11 augustus is het deel tussen de Graaf van Solmsweg en de A59 afgesloten. Op tekening is dit in blauw weergegeven.

Volledigheidshalve meld ik u dat de planning nog afhankelijk is van een goedkeuring van Rijkswaterstaat.

 

Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.

 

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard Verbeek

sr. projectleider realisatie│ afdeling Projectmanagement en Voorbereiding (SB/PM&V)│ gemeente ’s-Hertogenbosch │ gs.verbeek [at] s-hertogenbosch.nl |

(073) 615 9679 │ 06-53760650 │ Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ www.s-hertogenbosch.nl

 

Beste collega RIVU-ondernemers,

 

Het zijn bizarre tijden. De afgekondigde maatregelen om het...

Veilig Verkeer Nederland biedt werkgevers diverse cursussen voor hun werknemers zodat deze veilig door het verkeer kunnen...

De veiligheid binnen uw bedrijf is een eigen verantwoordelijkheid. Hierover is tijdens de RI VU Netwerkborrel op 21...

LEER VAN COLLEGA-ONDERNEMERS! Duurzaam inzetbare medewerkers zijn essentieel voor jouw...

's-Hertogenbosch in 2030: HEEL VEEL KANSEN. Ondernemers zien heel veel kansen voor de stad ’s-...

Het asfalt van De Woerd en De Beemd is aan vervanging toe. Voor De Beemd gaat men hiermee van maandag 25 november tot en...